Biuro Obsługi Interesantów

Biuro Obsługi Interesantów

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość
tel. 84 631-68-00; e-mail: boi@zamosc.so.gov.pl 

U W A G A 

Czas oczekiwania na połączenie z pracownikiem BOI 

może zostać  wydłużony

 z uwagi na bezpośrednią obsługę interesantów w budynku Sądu.

 

Biuro przyjmuje interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00 

 

 Zakres działania

1)       udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;

2)       wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału; wydawanie zezwoleń na widzenia;

3)       wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;

4)       kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;

5)       udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;

6)       udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;

7)       udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;

8)       informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;

9)       udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

 

 

Punkt Informacyjny KRK

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

tel. 84 631 68 22 

fax. 84 631 69 94 

e-mail: krk@zamosc.so.gov.pl

 

Czytelnia Akt

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

tel. 84 631 68 26 

e-mail: czytelnia@zamosc.so.gov.pl

 

Obsługa spraw o egzekucję alimentów z zagranicy

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

tel. 84 631 68 00

dyżur codziennie w godzinach od 9.00 do 11.00

 

 

Regulamin BOI .(pdf)

Standardy Obsługi Interesantów .(pdf)

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów