Dostawa i montaż szatni samoobsługowych do nowo wybudowanego budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 11.

Nazwa: Dostwa i montaż szatni samoobsługowych do nowo wybudowanego budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu przy ulicy Wyszyńskiego 11.

Znak sprawy: G-2270-8/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20 czerwca 2017 r. do godz. 11:00