Dostawa i wdrożenie: serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego UTM, terminali, systemu backupu, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu kolejkowego, elektronicznej tablicy ogłoszeń, czytelni akt elektronicznych, systemu do wirtualizacji stacji rob.

Nazwa: Dostawa i wdrożenie: serwerów, macierzy, sprzętu sieciowego UTM, terminali, systemu backupu, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, systemu kolejkowego, elektronicznej tablicy ogłoszeń, czytelni akt elektronicznych, systemu do wirtualizacji stacji roboczych i serwerów.

Znak sprawy: G-2270-5/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 8 czerwca 2017 r. do godz. 10:00

Pliki do pobrania