Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Zamościu.

Nazwa: Dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Sądu Okręgowego w Zamościu.

Znak sprawy: G-2270-10/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert został zmieniony na: 6 września 2017 r. do godz. 10:00