Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Nazwa: Dostawa, wniesienie, montaż i ustawienie mebli w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Wartość zamówienia poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 6 listopada 2018 r. do godz. 12:00