Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Zamościu ustalone zostały zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego Nr 0120-54/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku.

Sąd Okręgowy:

urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 15:30

Przyjęcia interesantów:

  • Sekretariaty Sądowe: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
  • Biuro Podawcze
  • Punkt Obsługi Interesantów
  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

przyjmują interesantów od godz. 8:00 do godz. 15:00
a w każdy poniedziałek do godz. 18:00.

  • W sprawach z zakresu egzekucji alimentów z zagranicy interesanci przyjmowani są w Oddziale Administracyjnym

od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

  • Kasa Sądu Okręgowego

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

  • w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Prezesa Sądu Okręgowego - ul. Akademicka 1

w każdą środę w godz. od 10:00 do godz. 14:00

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania