Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Zamościu ustalone zostały zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego Nr 0120-54/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku.

Sąd Okręgowy:

urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godz. 15:30

Przyjęcia interesantów:

  • Biuro Obsługi Interesantów
  • Biuro Podawcze
  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego
  • Czytelnia Akt

przyjmują interesantów od godz. 8:00 do godz. 15:00
a w każdy poniedziałek do godz. 18:00.

  • W sprawach z zakresu egzekucji alimentów z zagranicy interesanci przyjmowani są w Biurze Obsługi Interesanta

od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do godz. 11:00.

  • Kasa Sądu Okręgowego

przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do godz. 15:00.

  • w sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Prezesa Sądu Okręgowego - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

w każdą środę w godz. od 10:00 do godz. 14:00

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania