I Wydział Cywilny

 

Dane adresowe:

I Wydział Cywilny
ul. Partyzantów 10
22-400 Zamość
tel. faks 84 639 30 48

Przewodnicząca wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Teresa Szykuła

Sędziowie:

SSO Bodys Teresa
SSO Bork Halina
SSO Krukowska Barbara
SSO Krzysiak Dariusz
SSO Lipko Iwona
SSO Lisiczyński Marek
SSO Mrowiec Arkadiusz
SSO Szykuła Teresa
SSO Żurawicki Jerzy

Kierownik sekretariatu:

mgr Grażyna Rozkres

Sekretariaty Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmują interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
I piętro, pokój 116

Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016. poz.2062 j.t. ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny