I Wydział Cywilny

 

Dane adresowe:

I Wydział Cywilny
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 88

Przewodniczący wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Krzysiak

Sędziowie:

SSO Bodys Teresa
SSO Bork Halina
SSO Krukowska Barbara
SSO Krzysiak Dariusz
SSO Lipko Iwona
SSO Lisiczyński Marek
SSO Mrowiec Arkadiusz
SSO Szykuła Teresa
SSO Żurawicki Jerzy

Kierownik sekretariatu:

mgr Grażyna Rozkres


Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.23 ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny