I Wydział Cywilny

 

Dane adresowe:

I Wydział Cywilny
ul. Partyzantów 10
22-400 Zamość
tel. faks 84 639 30 48

Przewodnicząca wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Teresa Szykuła

Sędziowie:

SSO Bodys Teresa
SSO Bork Halina
SSO Koszel Elżbieta
SSO Krukowska Barbara
SSO Krzysiak Dariusz
SSO Lipko Iwona
SSO Lisiczyński Marek
SSO Mrowiec Arkadiusz
SSO Szykuła Teresa
SSO Żurawicki Jerzy

Kierownik sekretariatu:

mgr Grażyna Rozkres

Sekretariaty Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmują interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00
I piętro, pokój 116

Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016. poz.2062 j.t. ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny