I Wydział Cywilny

 

Dane adresowe:

I Wydział Cywilny
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 88

Przewodniczący wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Krzysiak

Sędziowie:

SSO Bodys Teresa   zakres czynności
SSO Bork Halina   zakres czynności
SSO Krukowska Barbara   zakres czynności
SSO Krzysiak Dariusz   zakres czynności
SSO Lipko Iwona   zakres czynności
SSO Lisiczyński Marek   zakres czynności
SSO Mrowiec Arkadiusz   zakres czynności
SSO Szykuła Teresa   zakres czynności
SSO Żurawicki Jerzy   zakres czynności
SSO Lidia Bizior  zakres czynności
SSO Justyna Rzepa  zakres czynności

Kierownik sekretariatu:

mgr Grażyna Rozkres


Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw oraz sprawy dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.52 ze zm.)

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-01
Publikacja w dniu:
2019-04-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
Jolanta Sobstyl - Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-02-07
Publikacja w dniu:
2019-02-07
Opis zmiany:
b/d