III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 

Dane adresowe:

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Akademicka 1
22-400 Zamość
tel. faks 84 638 46 43

Przewodniczący wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Filipczak

Sędziowie:

SSO Filipczak Dariusz
SSO Zbigniew Żaczek

Kierownik sekretariatu:

mgr Elżbieta Żary

Sekretariaty Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmują interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

wejście G, parter

Właściwość rzeczowa:

Sprawy penitencjarne i nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016. poz.2062 j.t. ze zm.)

 

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych