III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

 

Dane adresowe:

III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 96

Przewodniczący wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Dariusz Filipczak

Sędziowie:

SSO Filipczak Dariusz
SSO Zbigniew Żaczek

Kierownik sekretariatu:

mgr Elżbieta Żary


Właściwość rzeczowa:

Sprawy penitencjarne i nadzór nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.23 ze zm.)

 

 

Rejestr zmian dla: III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych