A A A
SmodBIP

To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Sąd

Sąd Okręgowy w Zamościu jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Sąd Okręgowy jest sądem powszechnym, utworzonym z dniem 1 stycznia 1999r. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1998r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. Nr 166, poz.1253 ze zmianami).

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu znajdują się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 października 2012 r. w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1121):

 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju
  - dla miasta Biłgoraj oraz gmin: Aleksandrów, Biłgoraj, Biszcza, Frampol, Goraj, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol i Turobin,
 • Sąd Rejonowy w Biłgoraju, Wydziały Zamiejscowe w Janowie Lubelskim
  - dla gmin: Batorz, Chrzanów, Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce i Potok Wielki,
 • Sąd Rejonowy w Hrubieszowie
  - dla miasta Hrubieszów oraz gmin: Dołhobyczów, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice,
 • Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim
  - dla miasta Tomaszów Lubelski oraz gmin: Bełżec, Jarczów, Komarów-Osada, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek,
 • Sąd Rejonowy w Zamościu
  - dla miasta Zamość oraz gmin: Adamów, Gorzków, Izbica, Krasnobród, Łabunie, Nielisz, Radecznica, Rudnik, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Sułów, Szczebrzeszyn, Zamość, Zwierzyniec i Żółkiewka;
 • Sąd Rejonowy w Zamościu, Wydziały Zamiejscowe w Krasnymstawie
  - dla miast Krasnystaw i Rejowiec Fabryczny oraz gmin: Fajsławice, Krasnystaw, Kraśniczyn, Leśniowice, Łopiennik Górny, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Siennica Różana i Wojsławice,


W Sądzie Okręgowym w Zamościu powołane są następujące komórki organizacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych Dz.U. Nr 38, poz. 249 oraz zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. Min.Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 ze zmianami):

♦ I Wydział Cywilny - w ramach wydziału utworzona jest Sekcja d/s rozpoznawanych w I instancji

♦ II Wydział Karny - w ramach wydziału utworzona jest Sekcja d/s rozpoznawanych w I instancji

♦ III Wydział Penitencjarny i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

♦ IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

♦ Oddział Administracyjny

W ramach oddziału utworzone są następujące komórki organizacyjne

- Sekcja ds. Inwestycji i Remontów

- Referat ds. Wizytacji

- Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

- Kancelaria Tajna

- Sekcja Informatyczna

Oddział Finansowy


Czas pracy Sądu Okręgowego:
- poniedziałki od godz. 7:30 do godz. 18:00
- wtorek-piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30

Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
w poniedziałki od 7:30 do godz. 18:00
wtorek-piątek od 7:30 do godz. 15:30;

W ramach skarg i wniosków Prezes i Wiceprezes Sądu Okręgowego przyjmują:

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 14:00-15.30 w głównym budynku sądu przy ulicy Akademickiej 1 (wejście F)

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 14.00-15.30 w budynku przy ulicy Orlicz-Dreszera 10

Akty prawne regulujące organizację i kompetencje sądu:

- Ustawa z 2.04.1997r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483)

- Ustawa z dnia 27.07.2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz.1070 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.02.2007r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38,poz.249 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25.10.2002r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów (Dz.U. Nr 187, poz.1564 ze zmianami)

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości Nr 81/03/DO z 12.12.2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiediwości Nr 5, poz.22 ze zmianami)Opublikował: Piotr Godziszewski
Publikacja dnia: 18.02.2013
Podpisał: Piotr Godziszewski
Dokument z dnia: 08.11.2011
Dokument oglądany razy: 52 670