Instytucje

Najważniejsze portale

Prezydent RP: prezydent.pl

Sejm RP: sejm.gov.pl

Senat RP: senat.gov.pl

Sąd Najwyższy: sn.pl

Trybunał Konstytucyjny: www.trybunal.gov.pl

Europejski Trybunał Praw Człowieka: www.echr.coe.int/echr/

SIEĆ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW: pokrzywdzeni.gov.pl

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI: www.policja.pl/

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie: www.kwp.lublin.pl/

Komenda Miejska Policji w Zamościu: www.policja.zamosc.pl/

Instytut Pamięci Narodowej: www.ipn.gov.pl/

Centralny Zarząd Służby Więziennej: www.sw.gov.pl/

Prokuratura Krajowa: www.pk.gov.pl

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: www.iws.org.pl/

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury: www.kssip.gov.pl/

Instytucje

Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel.: +48 22 52 12 888
bip.ms.gov.pl

Sąd Najwyższy
Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
www.sn.pl

Naczelny Sąd Administracyjny
ul.Jasna 6
00-013 Warszawa
www.nsa.gov.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny
ul.Marii Curie-Skłodowskiej
20-029 Lublin
www.wsa.lublin.pl

Sąd Apelacyjny w Lublinie
ul.Obrońców Pokoju 1
20-950 Lublin
www.lublin.sa.gov.pl

Prokuratura Apelacyjna w Lublinie
ul. Okopowa 2a
20-950 Lublin
tel.:/fax +48 81 532 32 19
email:pa.lublin@ms.gov.pl
www:www.pa.lublin.pl

Prokuratura Okręgowa w Zamościu
ul.Szczebrzeska 47
22-400 Zamość
tel.(084) 639-60-91
www.www.zamosc.po.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Zamościu
22-400 Zamość, ul. St. Wyszyńskiego 2A
tel: (084) 677-13-54,677-12-56
fax: 677-12-54

www.zamosc.pr.gov.pl

Naczelna Rada Adwokacka
ul. Świętojerska 16,
00-202 Warszawa
tel.: +48 22 505 25 01; fax: +48 22 505 25 08
www.adwokatura.pl

Okręgowa Rada Adwokacka
ul. Grottgera 7,
20-029 Lublin
tel./faks: +48 81 532 17 26

Krajowa Rada Radców Prawnych
Al. Ujazdowskie 18 lok. 4
00-478 Warszawa
tel.: +48 22 622 05 88, 622-84-28, 622-84-33; fax: w. 105
www.kirp.pl

Okręgowa Izba Radców Prawnych
Sławomir Buczarski - dziekan
ul. K. Wallenroda 2E
20-607 Lublin
tel.: +48 81 532 06 95; fax: +48 81 534 44 96
www.lublin.oirp.lex.pl

Krajowa Rada Notarialna
ul. Dzika 19/23
00-172 Warszawa
tel.: +48 22 635 78 40; fax: +48 22 635 79 10
email: biuro@krn.org.pl
www:www.krn.org.pl

Izba Notarialna w Lublinie
ul. Graniczna 7/1
20-010 Lublin
tel.: +48 81 532 44 20; fax: +48 81 534 21 65
www:www.notar.pl