IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Dane adresowe:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Orlicz-Dreszera 10
22-400 Zamość
tel. faks 084 638 29 71

Przewodnicząca wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Winiarska

Sędziowie:

SSO Bogdan Józef
SSO Josse-Pankowska Grażyna
SSO Kusz Krzysztof
SSO Łygas Grażyna
SSO Szafraniuk Ewa
SSO Winiarska Elżbieta

Kierownik sekretariatu:

mgr Alicja Kyc

Sekretariaty Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmują interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

I piętro, pokój nr 15

Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2016. poz.2062 j.t. ze zm.)

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych