IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 

Dane adresowe:

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11
22-400 Zamość
tel. 84 631 68 00
fax. 84 631 69 86

Przewodnicząca wydziału:

Sędzia Sądu Okręgowego Elżbieta Winiarska

Sędziowie:

SSO Bogdan Józef
SSO Josse-Pankowska Grażyna
SSO Kusz Krzysztof
SSO Łygas Grażyna
SSO Winiarska Elżbieta

Kierownik sekretariatu:

mgr Alicja Kyc

 

Właściwość rzeczowa:

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.23 ze zm.)

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych