Kierownictwo Sądu

Prezes Sądu

SSO Jerzy Żurawicki

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 10:00-14.00 w głównym budynku sądu przy ulicy Akademickiej 1 (wejście F).

Wiceprezes Sądu

SSO Tadeusz Bizior

Rejestr zmian dla: Kierownictwo Sądu