Kolegium Sądu

Kolegium Sądu Okręgowego

Przewodniczący: Prezes Sądu Okręgowego SSO Jerzy Żurawicki

Członkowie:

SSO Winiarska Elżbieta
SSO Lisiczyński Marek
SSO Szyszka Przemysław
SSO Tadusz Bizior
SSR Baran Jolanta
SSR Tracz Krzysztof
SSR Smyk Joanna
SSR Pliszka Krzysztof

Kompetencje Kolegium Sądu Okręgowego zawarte są w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 2016, poz.2062 t.j.):

Art. 31. § 1. Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

  1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
  2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
  3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
  4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym;
  5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki;
  6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu