Kasa i konta bankowe

Kasa sądu:

  • ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość
tel. 84 631 68 25
czynna od 8:00 do 14:30

Flaga PL Konto do wpłat w PLN (zł):

  • Wpisy, koszty sądowe, grzywny

NBP O/Lublin

59 1010 1339 0013 2622 3100 0000

  • Depozyty - poręczenia majątkowe:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

25 1130 1017 0021 1002 7890 0004 wpłaty bezgotówkowe

Bank Pekao SA

63 1240 6957 0111 0000 0000 0863 wpłaty gotówkowe

  • Zaliczki na koszty postępowania sądowego:

Narodowy Bank Polski O/O w Lublinie

96 1010 1339 0013 2613 9800 0000

  • Konto dla Ośrodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym (FPP) i Pomocy Postpenitencjarnej (PP)

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

74 1130 1206 0028 9159 1520 0005

Flaga US Konto do wpłat w USD ($):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

95 1130 1017 0021 1002 7890 0005 wpłaty bezgotówkowe


Placówki Banku Pekao SA

30 1240 6957 0787 0000 0000 0152 wpłaty gotówkowe


 Flaga EU Konto do wpłat w EUR (€):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

79 1130 1017 0021 1002 7890 0002 wpłaty bezgotówkowe


Placówki Banku Pekao SA

80 1240 6957 0978 0000 0000 0178 wpłaty gotówkowe


Flaga CH Konto do wpłat w CHF (frank szwajcarski):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

09 1130 1017 0021 1002 7890 0001 wpłaty bezgotówkowe


Placówki Banku Pekao SA

37 1240 6957 0797 0000 0000 0108 wpłaty gotówkowe


Flaga UK Konto do wpłat w GBP (funt brytyjski):

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie

52 1130 1017 0021 1002 7890 0003 wpłaty bezgotówkowe


Placówki Banku Pekao SA

75 1240 6957 0789 0000 0000 0115 wpłaty gotówkowe


Podstawa prawna

Opłaty w sprawach cywilnych

  • Ustawa z dnia 28.07.2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn.zmianami)

Opłaty w sprawach karnych

  • Ustawa z dnia 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983r. Nr 49, poz.223 tekst jednolity)
  • Ustawa z 17.06.2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.Nr 179, poz.1843 ze zmianami).

Skarga podlega stałej opłacie - 100zł (jeżeli skargę wnosi kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie)

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.06.2003r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kserokopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy (Dz.U. Nr 107, poz.1006)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.08.2003r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. Nr 151, poz.1468)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMERY MIKRORACHUNKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW :

I Wydział Cywilny

21101000551003003027000001

 

II Wydział Karny

91101000551003003027000002

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

37101000551003003027000004

 

Oddział Finansowy

90101000551003003027000020

 

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

10101000551003003027000005Rejestr zmian dla: Kasa i konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Jacek Kuźniarz
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
Jolanta Sobstyl - Redaktor
Opublikował:
Jolanta Sobstyl
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
Jolanta Sobstyl - Redaktor
Opublikował:
Jolanta Sobstyl
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-15
Publikacja w dniu:
2017-11-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-15
Publikacja w dniu:
2017-11-15
Opis zmiany:
b/d