Kontrola zarządcza 2018

ZARZĄDZENIE NR 0120-66/2017

Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu

z dnia  21 grudnia  2017  roku

 

w sprawie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu

 na rok 2018

 

§ 1

Na podstawie art. 70 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016.2062) oraz § 31 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2017.82), zarządza się opublikowanie Planu działalności Sądu Okręgowego w Zamościu na rok 2018  w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Rejestr zmian dla: Kontrola zarządcza 2018

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
Jolanta Sobstyl - Redaktor
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-21
Publikacja w dniu:
2017-12-21
Opis zmiany:
b/d