Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka

Stosownie do art. 16b oraz 16d ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U z 2016 roku poz. 2062 ze zm.)  od dnia 1 października 2017 roku funkcje  koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu pełnią: w sprawach cywilnych Sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu Jacek Zalewski, w sprawach karnych Sędzia Sądu Okręgowego Przemysław Szyszka.

Rejestr zmian dla: Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka