Legalizacja - poświadczenie dokumentów

Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

Właściwym do dokonywania legalizacji podpisów notariuszy działających w okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu oraz orzeczeń wydanych przez sądy z okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu jest Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu.

Wysokość opłaty skarbowej za legalizację dokumentów wynosi 26 PLN (podst. pr. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Wniesienie opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Zamościu lub bezgotówkowo na rachunek:

PKO BP S.A. O/Zamość 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877
Opłatę wnosi się za każdy poświadczany dokument.

Wniosek o dokonanie legalizacji dokumentów można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Okręgowego w Zamościu (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11) osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia).

Dokumenty można także przesłać pocztą, również z zagranicy. Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego) oraz podać swój adres zwrotny. Poświadczone dokumenty zostaną wówczas odesłane pocztą, także za granicę.

Informacja: tel.: 84-631-69-27

Rejestr zmian dla: Legalizacja - poświadczenie dokumentów