Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Znak sprawy: G-2270-4/18

Termin składania ofert: 21 czerwca 2018 r. do godz. 9:00