Ogłoszenie o zamówieniu pn. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Nazwa nadana zamówieniu: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Znak sprawy: G-2270-3/18

Termin składania ofert: 19 kwietnia 2018 r. do godz. 9:00