OZSS


Kierownik Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów:

mgr Maria Zygo

tel. 84 631 69 12

 

Specjaliści:

mgr Anna Kurzępa  tel. 84 631 69 11

mgr Anna Barwińska-Raciborska tel. 84 631 69 57

mgr Romuald Sawoniewicz tel. 84 631 69 09

mgr Anna Oleszczuk-Sawoniewicz tel. 84 631 69 08

mgr Elżbieta Topornicka-Chmura tel. 84 631 69 55

 

Kierownik sekretariatu: 

mgr Sylwia Michalec

tel. 84 631 69 13

Dane adresowe:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

22-400 Zamość

tel.: 84 631 69 13

        84 631 69 58

fax: 84 631 69 89

e-mail: ozss@zamosc.so.gov.pl

 

Status prawny i forma działania jednostki:


Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów 
(Dz. U. z 2015r., poz.1418)  rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu utworzony został z dniem
1 stycznia 2016 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS poz. 260).

 

Rejestr zmian dla: OZSS