OZSS


Kierownik Zespołu:

Maria Zygo

Dane adresowe:

ul. Akademicka 1

22-400 Zamość

wejście "A"

tel.faks 84 639 32 42

e-mail: ozss@zamosc.so.gov.pl

Status prawny i forma działania jednostki:


Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r., poz.1418)  rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu utworzony został z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS poz. 260).

 

Rejestr zmian dla: OZSS