Pielęgnacja zieleni przy budynku Sądu Okręgowego w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Nazwa: Pielęgnacja zieleni przy budynku Sądu Okręgowego w Zamościu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Wartość zamówienia poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 29 maja 2018 r. do godz. 10:00