Punkt Obsługi Interesantów

ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość
wejście „K” – pomieszczenie Biura Podawczego
tel. 84 638-78-21; e-mail: biuro@zamosc.so.gov.pl

Punkt przyjmuje interesantów:
poniedziałek w godzinach od 8:00 do 18:00
wtorek-piątek w godzinach od 8:00 do 15:00

Działalność

Punkt Obsługi Interesantów został utworzony od dnia 1 lutego 2011 roku zarządzeniem Nr 011-2/2011 Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 24 stycznia 2011 roku.

Działalność Punktu Obsługi Interesantów opiera się na Regulaminie Punktu Obsługi Interesantów.

Punkt Obsługi Interesantów prowadzi obsługę interesantów:

  • I Wydziału Cywilnego
  • II Wydziału Karnego
  • III Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru Nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
  • IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Zakres działania – udzielanie informacji osobom zgłaszającym się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej i udostępnianie wzorów pism typowych w sprawach sądowych.

Dowód osobisty jest niezbędny do skorzystania z informacji.

Rejestr zmian dla: Punkt Obsługi Interesantów