Robota budowlana polegająca na remoncie budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 31 w Krasnymstawie, będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Nazwa: Robota budowlana polegająca na remoncie budynku położonego przy ul. Poniatowskiego 31 w Krasnymstawie, będącego siedzibą Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Znak sprawy: G-2270-4/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Zmiana terminu składania ofert: 7 czerwca 2017 r. do godz. 9:30

Pliki do pobrania