Świadczenie usług w zakresie bhp dla Sądu Rejonowego w Krasnymstawie oraz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Nazwa: Świadczenie usług w zakresie bhp dla Sądu Rejonowego w Krasnymstawie oraz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Wartość zamówienia poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 28 czerwca 2018 r. do godz. 10:00