Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Znak sprawy: G-2270-11/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2017 r. do godz. 09:00