Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Nazwa: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Sądu Okręgowego w Zamościu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Znak sprawy: G-2270-16/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15 grudnia 2017 r. do godz. 9:00