Świadczenie usługi sprzątania w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11

Nazwa: Świadczenie usługi sprzątania w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 11.

Znak sprawy: G-2270-12/17

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 6 października 2017 r. do godz. 10:00