Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej.

 

„Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej z podziałem na części:

 

Część nr 1 – Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie;

 

Część nr 2 – Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim”.Dokumentacja przetargowa dostępna jest pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl