Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynkach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie oraz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Nazwa: Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynkach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie oraz Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim.

Wartość zamówienia poniżej 30 000 €

Termin składania ofert: 11 lipca 2018 r. do godz. 09:00