Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu.

Nazwa: Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Okręgowego w Zamościu.

Znak sprawy: G-2270-6/18

Tryb: Przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16 listopada 2018 r. do godz. 09:00