Zamówienia publiczne

Artykuły

  • Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej.

    „Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej z podziałem na części:

    Część nr 1 – Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie;

    Część nr 2 – Świadczenie usługi w postaci zastępczej obsługi kasowej w budynku Sądu Rejonowego w Janowie Lubelskim”.

    Czytajwięcejo: