Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego: SSO LESŁAW DĄBROWSKI


ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego  11


22-400 Zamość 


tel. 84 631-68-00

 

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego jest uprawnionym oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym, w sprawach sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu.

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych powołuje na każde stanowisko zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym jednego z kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu w trybie § 6 i 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Kadencja zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy sądzie okręgowym trwa cztery lata.

 

Skargi kierowane bezpośrednio do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego powinny być opatrzone podpisem osoby wnoszącej skargę.

Rejestr zmian dla: Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Zamościu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
b/d