Zwolnienie od kosztów sądowych

Zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie i rodziny.

Wniosek należy złożyć do sądu, w którym ma się toczyć bądź toczy już się postępowanie, jednocześnie załączając formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Wniosek i oświadczenie ww. są dostępne w Punkcie Obsługi Interesantów mieszczącym się w budynku sądu oraz na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Zamościu www.zamosc.so.gov.pl w zakładce Wzory pism - zwolnienie od kosztów sądowych

Rejestr zmian dla: Zwolnienie od kosztów sądowych